Doorontwikkeling

Gidswageningen gaat veranderen.

 

Na zoveel jaar is het tijd voor doorontwikkeling. Dit betekent uiteraard dat de vormgeving vernieuwd zal  worden. Belangrijker zijn echter de wijzigingen m.b.t. de presentatie van de inhoud.

Brede inhoud
De inhoud blijft net zo breed als hij nu is; een overzicht van alle organisaties in Wageningen op de terreinen: jeugd en jongeren, kunst en cultuur, levensbeschouwing, mens en maatschappij, natuur en milieu, onderwijs en opvoeding, dienstverlening, de gemeente, politiek, recreatie, sport en spel, verkeer en vervoer, werk en vrijwilligerswerk, wonen, zorg en welzijn.

Makkelijk doorzoekbaar
De nieuwe site zal veel makkelijker doorzoekbaar zijn.

Huidige agenda
De huidige agenda zal verdwijnen. De uitgaansactiviteiten die hierin nu nog getoond worden, zullen straks alleen nog getoond worden op de al vernieuwde UitinWageningen

Activiteitenkalender
In de plaats van de huidige agenda komt een activiteitenkalender met een overzicht van cursussen, workshops en ontmoetingsactiviteiten. Je kunt denken aan bijv. yogalessen, taallessen, het babycafé, gezamenlijke maaltijden in één van de Huizen van de Wijk, etc.

Is uw organisatie nu nog niet te vinden in Gidswageningen? Meldt u dan aan