Meedoen in G!DS Wageningen

Gidswageningen.nl

Deze website toont een totaal overzicht van Wageningse organisaties en hun activiteiten.

 

Gratis
Organisaties in Wageningen die activiteiten, evenementen of diensten ontplooien op het terrein van: jeugd en jongeren, kunst en cultuur, levensbeschouwing, mens en maatschappij, natuur en milieu, onderwijs en opvoeding, dienstverlening, de gemeente, politiek, recreatie, sport en spel, verkeer en vervoer, werk en vrijwilligerswerk, wonen, zorg en welzijn, kunnen gratis meedoen met G!ds Wageningen. 

 

Invoeren in G!ds

Meedoen houdt in dat de adresgegevens en het aanbod van activiteiten, evenementen en diensten van uw organisatie door u zelf in de database G!ds worden ingevoerd, beheerd en regelmatig geactualiseerd. Als u er geen kans toe ziet om de gegevens zelf in te voeren en beheren, zoeken we naar een oplossing. De bblthk voert de eindredactie over genoemde gegevens. 

 

Voorwaarde

Voorwaarde voor deelname is dat de organisaties; hun activiteiten, evenementen en diensten een algemeen maatschappelijk nut dienen, het welzijn van bepaalde doelgroepen beogen of bijdragen aan maatschappelijke participatie en integratie.

Aanmelden

U geeft zich op door onderstaand formulier in te vullen. Na ontvangst wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Als u zich aanmeldt, kunt u ook activiteiten invoeren voor Uit in Wageningen.

Organisatie:*
Website of adres:
Contactpersoon
 De heer  Mevrouw*
Voornaam:
Achternaam:*
Telefoon:*
E-mail:*
Wilt u zelf de gegevens van uw organisatie beheren?: ja
 nee*
Opmerkingen:
* = invoer verplicht