Cursussen Frans bovenbouw niveau 4/5/6/7

Deze cursussen zijn bedoeld voor cursisten die niveau 3 (of tussen niveau 3a) hebben gevolgd of voor hen die reeds enige kennis van het Frans hebben, bijvoorbeeld vroeger 4 jaar Frans op school. lees meer

Cursus Frans Tussenniveau 3a

Om de overgang van de onder- naar de bovenbouw soepeler te laten verlopen, wordt er dit jaar een herhalings- en verdiepingscursus aangeboden. Deze cursus is bedoeld voor hen die de onderbouw (niveau 1 t/m 3) hebben doorlopen en voor nieuwe instromers die hun basiskennis moeten opfrissen. lees meer

Cursussen Frans onderbouw niveau 1/2/3

Niveau 1 is de beginnerscursus, hier worden de cursisten geplaatst die nauwelijks of geen kennis van de Franse taal hebben. In niveau 2 worden cursisten geplaatst die niveau 1 hebben gevolgd of vroeger 1 of 2 jaar Frans hebben gehad. In niveau 3 worden cursisten geplaatst die niveau 2 hebben gevolgd of vroeger 3 à 4 jaar Frans hebben gehad. U kunt een kort gesprek in eenvoudig Frans voeren. Aantal cursisten: 7-15 per groep. De lestijd is van 19.15- 20.30 of van 20.45 - 22.00 uur. lees meer

Algemeen muzikale vorming

AMV met blokfluit, AMV met percussie (klokkenspel of boem-o-foon), AMV met pijperfluit (kunststof dwarsfluit). In de lessen van 60 minuten krijgen de kinderen 30 minuten instrumentenles en 30 minuten AMV: zang, beweging, dans, ritmespel, begeleidingen bij muziekstukken, body percussie. We volgen Orff muziekeducatie, waarbij van elk muziekstuk of liedje iets moois wordt gemaakt door begeleidingen op ritme-instrumenten of door bewegingsexpressie. percussie vanaf 6 jaar, blokfluit vanaf 7 jaar, pijperfluit vanaf 8 jaar. AMV duurt 2 jaar, daarna hebben leerlingen voldoende basis voor vervolg muziekonderwijs. lees meer

Muziek op Schoot

Muziekcentrum Harlekijntje biedt elk schooljaar vier cursussen aan: Herfstcursus, wintercursus, lentecursus en een zomercursus. Alle ouders zitten met hun baby of peuter op de grond in de kring. De les begint met een kort lied, waarin Harlekijntje elk kind begroet. Dan volgen ongeveer zeven muzikale activiteiten. Bij sommige activiteiten wordt spelmateriaal uitgedeeld, zoals ballen, ritmestokjes, belletjes, blokken, sjaals, vingerpopjes of spiegels. Andere liedjes en activiteiten gaan gepaard met beweging, zoals stampen, klappen en zwaaien of met dans. Elk liedje wordt een paar keer gezongen zodat ouder en kind het herkennen, en na verloop van tijd mee kunnen zingen en/of bewegen. Veel liedjes gaan over activiteiten van alle dag: aankleden, fietsen, schommelen, dieren en seizoenen. Regelmatig zingen we ook bekende liedjes, zoals 'Jan Huigen in de ton' of 'schuitje varen'. De les wordt altijd afgesloten met een rustig afscheidsliedje dat eerst instrumentaal (dwarsfluit, piano, gitaar, klokkenspel, blokfluit) gespeeld wordt. Tekst, muziek en illustraties van de liedjes staan in een mapje dat bij de cursus hoort. De Muziek-op-Schoot cursus wordt in vier verschillende leeftijdsgroepen gegeven. De babygroep, voor baby's van 4 - 10 maanden De dreumesgroep, voor kinderen van 10 - 16 maanden De jonge peutergroep, voor kinderen van 16 - 30 maanden De peutergroep, voor kinderen van 2,5 - 4 jaar Woensdag- en zaterdagochtend in Wageningen. Ook op andere dagen op andere locaties. Meer informatie over data, tijden en tarieven vindt u op de website. lees meer

Vruchtbaarheid

De komende tentoonstelling van Beeldengalerij Het Depot zal in het teken staan van Vruchtbaarheid. De beelden komen van de vaste groep beeldhouwers betrokken bij Het Depot. Van teja van hoften en Petra Boshart zijn meerdere beelden die nog niet eerder in Het Depot te zien waren onderdeel van de tentoonstelling. Beide kunstenaars worden in dit Fragment verder uitgelicht. De opening vindt plaats op 1 oktober a.s. om 14.30 uur. Binnen het thema Vruchtbaarheid vinden lezingen en concerten plaats. In een drietal concerten die allemaal plaatsvinden op of rond de volle maan hoort u de maan bezongen, de vruchtbaarheid verbeeld en de aankondiging van een onbevlekte geboorte verklankt. lees meer

Kunst uit eigen bezit

Onze tijdelijke expositieruimtes zijn in de wintermaanden gevuld met kunst uit eigen bezit, een bonte bloemlezing van de vele kunstwerken in ons depot. De jaarlijks uitdijende collectie heeft een diverse herkomst. De oudste aanwinsten dateren uit de tijd van de Wageningse oudheidkamer. In recentere decennia ontving het museum regelmatig schenkingen van (familie en bekenden van) Wageningse kunstenaars. Actueel zijn de jaarlijkse aankopen die dankzij schenkingen van de Vereniging Vrienden van De Casteelse Poort mogelijk zijn geworden. lees meer

Nederlands voor beginners 2

De cursus is een vervolg op Dutch for beginners 1 - intensive course waarin o.a. is gewerkt met het boek De Opmaat. Er zal nu meer het accent gelegd worden op spreekvaardigheid en het uitbreiden van de woordenschat. De cursisten voeren luister- en spreekopdrachten uit, waarop ze dan gerichte feedback krijgen. Daarnaast blijft er aandacht voor relevante grammatica, waarover heldere uitleg gegeven wordt, maar die veelal thuis verwerkt moet worden. lees meer

Schone Schijn

Van 4 februari t/m 31 maart brengt galerie Het Koetshuis bij het Wageningse museum De Casteelse Poort een expositie van 5 kunstenaars. De exposanten zijn Ewald Sorbi, Ineke Reina Wiersema. Roeland van der Kley (drie kunstenaars met schilderijen), Lilian Steenhuisen (bronzen beelden) en Astrid Hut van Indiva (sieraden). Zij hebben zich bij hun werk voor deze tentoonstelling laten inspireren door het thema ‘Schone Schijn’. Wie aan Schone Schijn denkt gaat in gedachten gelijk naar de Engelse comedy ‘Keeping up Appearances’ met Hyacinth en Richard Bucket (Bouquet). Schone Schijn is heerlijk, komisch als je er doorheen prikt maar ook pijnlijk als je er een leven lang in verstrikt zit. Schone Schijn op social media is de normaalste zaak van de wereld....tja hoe eerlijk mag je zijn? Uren bezig zijn met de perfecte selfie in een wereld vol rozengeur en maneschijn. Niets is wat het lijkt. Op deze expositie is het niet allemaal goud dat blinkt maar het blinkt wel allemaal. De kunstenaars nemen u mee naar een wereld vol schone kleuren en verhalen: maanlicht, kaarslicht, strijklicht, reflecties, goud en humor lees meer

Schone Schijn

Ewald Sorbi (schilderijen) uit Zetten, Ineke Reina Wiersema (schilderijen) uit Huissen, Roeland van der Kley (schilderijen) uit Hoek, Lilian Steenhuisen (bronzen beelden) uit Rosmalen en Astrid Hut-Croezen van Indiva (sieraden) uit Heelsum exposeren in galerie Het Koetshuis van Museum De Casteelse Poort, Museum Wageningen, Bowlespark 1A te Wageningen. lees meer

Expositie sieraden

In de maanden februari en maart exposeert Marian van de Wolfshaar met sieraden in de bblthk. lees meer

De kunst van IPad arT

Naast schilderen met olieverf of aquarelleren kan ook met de Ipad kunst gemaakt worden. Henk Jan Witteveen maakt veel gebruik van de Ipad en legt uit: 'Tekenen en ontwerpen met de IPad is voor mij een compleet nieuwe ervaring. Met mijn vinger maak ik tekeningen en ontwerpen. Zo werk ik veel vrijer en expressiever dan met traditionele methoden. Deze vorm van kunst is een bijzondere combinatie van moderne en primitieve technieken.' Tijdens de expositie kunt u deze Ipad arT bekijken. Het zijn landschappen, bloemen, stillevens en abstracte vormen. Alle werken zijn bijzonder kleurrijk en expressief. Henk Jan: 'Inspiratie vind ik in Nederland, Engeland en Frankrijk. Maar ook in de vensterbank van onze overburen waar kleurrijke plantenpotten staan. Vaak begin ik een tekening met een kleurencombinatie en daarna ontstaat er een landschap of juist iets heel abstracts. En het handige van een iPad is dat ik overal aan de slag kan. Het is een heel andere manier van ontwerpen, ik wil niets anders meer!' lees meer

Expositie Henny van Daalen

In de maanden januari en februari exposeert Janny van Daalen met haar schilderijen in de bblthk. Communicatie speelt een grote rol in haar werk. Vooral de relatie tussen de vrouwen onderling, waarin contact leggen en intimiteit delen op een treffende en speelse wijze wordt verbeeld. Ze plaatst haar figuren in een decor van warmte en vertrouwelijkheid. Al kijkend bekruipt je het verlangen om deelgenoot te worden en aan te willen schuiven. Tevens roepen haar schilderijen de sfeer op van het theater waarin het alledaagse fantasievol en met gevoel voor humor wordt aangekleed. Teksten kunnen in haar werk het beeld soms versterken en zeggingskracht geven aan een schilderij. Daarbij speelt poëzie vaak een belangrijke rol. Behalve acryl gebruikt ze ook graag andere materialen: een masker uit Barcelona, een stuk kant uit Madrid of zomaar een lap stof of papier krijgen een plek op het doek. Ze zijn onderdeel van de verbeelding en hebben een verdiepende werking op het spel van kleuren en lijnen. lees meer

Kruisbestuivingen: Kunst ontmoet Wetenschap

Programma 100 jaar WUR: Op 9 maart 2018 vieren wij onze 100e Dies Natalis. Dit vormt de start van ons jubileumjaar waarin wij er naar uit zien u te ontmoeten. Met trots presenteren wij een veelzijdig en aantrekkelijk programma. Binnen de thema’s Life, Food en Earth vinden allerlei activiteiten plaats waarin wetenschap, kunst, sport en business worden samengebracht. Laat je inspireren door 100 years WUR! Tentoonstelling: Kruisbestuivingen: Kunst ontmoet Wetenschap Voor de specifieke onderdelen en de locatie verwijzen wij u naar het programma 100 jaar WUR lees meer

Creatieve innovatie: Kunst ontmoet Wetenschap

Programma 100 jaar WUR: Op 9 maart 2018 vieren wij onze 100e Dies Natalis. Dit vormt de start van ons jubileumjaar waarin wij er naar uit zien u te ontmoeten. Met trots presenteren wij een veelzijdig en aantrekkelijk programma. Binnen de thema’s Life, Food en Earth vinden allerlei activiteiten plaats waarin wetenschap, kunst, sport en business worden samengebracht. Laat je inspireren door 100 years WUR! Tentoonstelling: Creatieve innovatie: Kunst ontmoet Wetenschap Voor de specifieke onderdelen en de locatie verwijzen wij u naar het programma 100 jaar WUR lees meer

Artists in residence – Beelden op de Berg

Programma 100 jaar WUR: Op 9 maart 2018 vieren wij onze 100e Dies Natalis. Dit vormt de start van ons jubileumjaar waarin wij er naar uit zien u te ontmoeten. Met trots presenteren wij een veelzijdig en aantrekkelijk programma. Binnen de thema’s Life, Food en Earth vinden allerlei activiteiten plaats waarin wetenschap, kunst, sport en business worden samengebracht. Laat je inspireren door 100 years WUR! Tentoonstelling:Artists in residence – Beelden op de Berg Voor de specifieke informatie en de locatie verwijzen wij u naar het programma 100 jaar WUR lees meer

INLOOPOCHTEND VERLIES EN GEMIS

Loop gewoon even binnen. Om je verhaal te doen en een kopje koffie of thee te drinken. Om anderen te ontmoeten en om informatie te krijgen. Om te voelen dat je niet alleen bent. Iedereen is welkom! lees meer

Werken in de cloud

23 maart start in de bblthk de workshop 'Werken in de cloud'. Deze cursus bestaat uit twee lessen van anderhalf uur, wekelijks. De cursusprijs bedraagt 20 euro. In deze cursus leert u werken met de Google cloud: Google Drive, Agenda, Gmail en foto's. Google heeft veelzijdige diensten, zowel voor particulieren als bedrijven. Met de opkomst van de Cloud komt het steeds vaker voor dat mensen overstappen naar de Google-applicaties. In deze cursus wordt u geschoold in het werken met deze Google-producten. Deze cursus komt in aanmerking voor een vergoeding uit het 'Ik doe mee-fonds'. Data: 23 en 30 maart lees meer

Breisoos

Breisoos met eigen breiwerk of voor een goed doel lees meer

Rondleiding Stadhuis Wageningen

Na de vernieuwbouw van het Stadhuis (2017) is het Gilde gevraagd een rondleiding te verzorgen om u kennis te laten maken met het Huis van de Stad. Geschiedenis en duurzame bouw gaan hand in hand tijdens deze rondleiding. Start om 14.00 uur in het restaurant van het stadhuis. Voor deze speciale rondleiding graag aanmelden: info@rondleidingenwageningen.nl of tel 0612889197 lees meer

TinyFolk Festival

Het Tiny Folk Festival. Uniek in Wageningen! Twee tegekke, bevriende bands verzorgen een intiem luisterconcert in Theater de Wilde Wereld, Wageningen. Brabantse en Ierse folk van de hoogste plank! Tobermore en Vandiekomsa bestaan uit gevierde muzikanten uit Nederland, Ierland en België en zijn hebben beiden internationaal al hoge ogen gegooid met hun bijzondere vertolkingen van Ierse en Brabantse traditionele folkmuziek. Kom genieten van de bijzondere sfeer van dit oude theatertje, met een drankje voor een habbekrats en gezelligheid die onbetaalbaar zal blijken. lees meer

Swan Lake - The Royal Moscow Ballet

The Royal Moscow Ballet voor het eerst in Nederland. The Royal Moscow Ballet brengt een inspirerende versie van Swan Lake, het Zwanenmeer. Het is een van de beroemdste en meest geliefde werken. Swan Lake is gebaseerd op de magische en mystieke muziek van Tsjaikovski. Een onweerstaanbare tragedie over de strijd tussen goed en kwaad. De weelderige kostuums en prachtige decors nemen je mee naar de danszaal van het paleis tot een de waterkant van het meer. Deze voorstelling kenmerkt zich door haar sierlijke choreografie en prachtige arrangementen van Marius Petipa, Lev Ivanov en Anatoly Emelianov. Anatoly Emelianov, tevens eerste solist in de voorstelling, is een award-winning choreograaf en geroemd om zijn bijdrage aan de Russische Cultuur. Pers: "The Royal Moscow Ballet versie van Swan Lake is een must .." Foto: PR The Royal Moscow Ballet lees meer

Marlina the Murderer

Deze stijlvolle, feministische western uit Indonesië staat garant voor een unieke kijkervaring. Marlina is nog maar net weduwe geworden, wanneer een lokale bende zich meldt op haar afgelegen boerderij op het patriarchale eiland Sumba. Marlina the MurdererDe bendeleider deelt haar mee dat ze haar zullen beroven en misbruiken, maar dat ze eerst graag een maaltijd willen. Dat dit niet goed kan aflopen voor de ongewenste bezoekers, suggereert de titel al. Maar daarmee is Marlina als alleenstaande vrouw op Sumba nog niet uit de problemen. ‘Marlina the Murderer’ is droogkomisch als een Jim Jarmusch film en heeft daarnaast alle kenmerken van een spannende, klassieke western. Het droge landschap van Sumba, zo anders dan de rest van Indonesië, vormt een prachtige achtergrond voor het in vier aktes opgedeelde wraakverhaal. Met magistrale cinemascoopbeelden en een muziekscore die zo van Ennio Morricone zou kunnen zijn. Er is één belangrijk verschil met de gangbare westerns: de gebeurtenissen waarin Marlina verzeild raakt tijdens haar tocht over het eiland, zijn dagelijkse realiteit op Sumba. Marlina is hiermee een eigentijdse heldin in een afgelegen uithoek van Indonesië. lees meer