Basisopleiding EHBO, diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis

Basisopleiding Eerste Hulp

Basisopleiding Eerste Hulp (v/h EHBO),


* Reanimatie
* Verbandleer en kleine ongevallen
* Ernstige bloedingen
* Bewusteloosheid
* AED bediener
* Kinder EHBO

De EHBO-Vereniging Sint Jan te Wageningen verzorgt deze 'EHBO beginnerscursus'. De cursus wordt gehouden op acht zaterdag ochtenden van 10:00 tot 13:00 uur. Op de laatste cursusochtend wordt het examen afgenomen. In 2019 vindt de cursus plaats van 19 oktober t/m 7 december.
Veel zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) een EHBO cursus (zie polisvoorwaarden van uw zorgverzekering)

Cursus materiaal: Het Oranje Kruis boekje

Zie onze website voor datum eerstvolgende cursus en tarief.
Organisatie
EHBO-Vereniging Sint Jan
Urls
Ehbo Vereniging Sint-Jan
Voor welke leeftijd:
  • Jongeren 16-18 jr
  • Volwassenen
  • Senioren
  • adolescent (18 - 23 jaar)
Afronding:landelijk examen
Programma:De basisopleiding EHBO leidt op voor het Eerste Hulp diploma van het Oranje Kruis en omvat daarbij ook AED/reanimatie en kinder-EHBO.
Toelichting materiaal:Boek zit bij de cursusprijs.
Werkwijze:
  • klassikaal onderwijs
  • individuele ondersteuning
Begeleiding door:professionals
Rol deelnemer:
  • receptief (kijken naar iets)
  • actief (samen iets maken)
Benodigd materiaal voor de cursus:boeken
Verhouding theorie praktijk:50% theorie 50% praktijk
Tarieven/kosten:250,00 euro
Toelichting kosten:Genoemd bedrag geldt voor 2019. Kosten voor de cursus zijn inclusief lesboek en examen.
Tegemoetkomingen en kortingsmogelijkheden:Veel zorgverzekeraars hebben in hun aanvullende verzekering een tegemoetkoming voor een gedeelte van het cursusgeld opgenomen.
Betalingsmogelijkheden:per acceptgiro
Minimum aantal deelnemers:8
Maximum aantal deelnemers:12
Toelatingseisen / voorwaarden voor deelname:Nee
Eisen vooropleiding:Geen
Aanmelden en vervolgprocedure:Eind oktober starten we bij voldoende aanmeldingen met een nieuwe cursus. Begin/half december wordt het examen afgenomen. Voor opgave en informatie m.b.t. de cursus(sen) kunt u terecht bij de secretaris van de vereniging.
Bijzonderheden:De cursus bestaat uit 8 lessen van 3 uur per les (op zaterdag) Als de cursus op werkdagen wordt gehouden (in de avond) zal het aantal lessen iets meer zijn en de lesduur iets korter. De vereniging verzorgt ook herhalingslessen, waarmee het diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis geldig kan worden gehouden.

Locatie contactgegevens

Naam: Jacomien Slofstra
Telefoonnummer: 0318-418560
E-mailadres: info@ehbowageningen.nl

Bezoekadres

Omschrijving: p/a Sporthal de Bongerd
Adres: Bornsesteeg 2, 6708PE, Wageningen
Toegankelijk voor personen met een beperking: Ja
Voorzieningen voor personen met een beperking: Parkeervoorziening voor personen met een beperking, Rolstoeltoegankelijk, Aangepast sanitair

Postadres

Adres: Bornsesteeg 2, 6708PE, Wageningen