Gilde Wageningen Taalmaatjes

Sinds 2000 houdt het Gilde Wageningen zich bezig met het project converseren met anderstaligen

. Deze activiteit, Samenspraak genoemd, blijkt bij een aantal Gilden in Nederland een succesvolle bijdrage te leveren aan de inburgering van immigranten. Zo ook in Wageningen, waar ca. 40 vrijwilligers bij dit project betrokken zijn. Het SamenSpraak programma verloopt volgens een vast patroon. De immigrant komt, gedurende een jaar, wekelijks één uur bij de vrijwilliger aan huis. Daar wordt in een informele sfeer gepraat over allerlei onderwerpen. Immigrant en vrijwilliger (taalmaatje) voeren een conversatie op basis van gelijkwaardigheid. Voor beiden staat het plezier in de ontmoeting met iemand uit een andere cultuur centraal.
Organisatie
Stichting Gilde Wageningen
Urls
SamenSpraak Wageningen
Doelgroep:anderstaligen
Benodigde voorkennis en vaardigheden:Onbekend
Erkening cursus:Onbekend
Werkvorm:individuele ondersteuning
Begeleiding door:vrijwilligers
Doorlopend aanbod:Nee

Locatie contactgegevens

Naam: Gerrit Walstra
Telefoonnummer: 0317-417638
E-mailadres: gildewageningen@hotmail.com

Bezoekadres

Omschrijving: Stichting Gilde Wageningen
Adres: Bowlespark 1a, 6701DN, WAGENINGEN

Extra contactgegevens

Naam: E.H. van Dorsten - coördinator
Telefoonnummer: 0317-411777
E-mailadres: ehd@xs4all.nl