Plantpathogenen & Nederbanaan

Micro-organismen zoals bacteriën en schimmels veroorzaken honderden ziekten in evenzoveel gewassen

. In de lezing wordt nader ingegaan op pathogenen en de ontwikkeling van de “Nederbanaan”.
Organisatie
Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen
Urls
Datum:07 apr 2020 vanaf 19:45

Locatie contactgegevens

E-mailadres: secretarispr@nwgwageningen.nl

Bezoekadres

Omschrijving: Forum, zaal C222
Adres: Droevendaalsesteeg 2, 6708PB, Wageningen

Postadres

Adres: Otterlaan 8, 6705CJ, WAGENINGEN