Idealenfabriek - De stad als utopisch ideaal 4: Geen ideaal kan zonder contrapunt

Serie van zes bijeenkomsten voor het thema: De Stad als Utopisch Ideaal.Deel 4: De eenvoud van idealen versus de complexiteit van de realiteit.

Thomas’ Mores Utopia is geen stad maar een land. Nadenken over de stad als utopisch ideaal verlangt dus ook – en in feite allereerst – nadenken over het land als utopisch ideaal, of zelfs het continent; zoals Europa. In wezen is het principe hetzelfde: het gaat om ontwikkelen en implementeren van beleid.

Erik de Bom neemt die “opdracht” serieus en richt zich daarom als utopisch denker op de Europese Unie “als een in tijd en ruimte gesitueerde politieke constellatie met eigen actoren en wetmatigheden”. Dat geeft hem een aangrijpingspunt om te wijzen op Thomas Mores belangrijkste waarschuwing.

Aanvang 20:15 uur

Spreker: Erik de Bom

Gespreksleider: Charlotte van Emstede
Organisatie
Evenementenorganisatie
Urls
Datum:27 feb 2020 vanaf 20:15
Entree:5,00 euro

Locatie contactgegevens

E-mailadres: info@idealenfabriek.nl

Bezoekadres

Omschrijving: Beeldengalerij Het Depot
Adres: Arboretumlaan 4, 6703BD, Wageningen

Postadres

Adres: Arboretumlaan 4, 6703BD, Wageningen