Idealenfabriek - De stad als utopisch ideaal 3: Maakbaar geluk à la Thoreau

Serie van zes bijeenkomsten voor het thema: De Stad als Utopisch Ideaal.Deel 3: Met aandacht voor Nescio, Van Eeden en de Almeerse wijk Oosterwold.

Hans Valkhoff zal “zijn” Idealenfabriekavonden structuur geven door de visies van Thoreau, Van Eeden en Nescio via Oosterwold naar het heden te trekken en vervolgens verder te denken. “De stad” is tenslotte veel meer dan Oosterwoldse wijken of Walden-achtige samenlevingen. Aan de ene kant wil hij dat heel praktisch doen, door antwoorden te zoeken hoe bij restauratie van stedelijk erfgoed “vernaculaire” – streekeigen – bouwmateriaal een rol kan spelen. Tegelijk echter ook heel theoretisch. “We moeten immers wel te weten komen waarom millennials het idee van de autarkie niet relevant lijken te vinden.” Anders gezegd: Valkhoff komt bepleiten dat we “anarchisten in de positieve zin van het woord” durven te zijn.

Aanvang 20:15 uur

Spreker: Hans Valkhoff

Gespreksleider: Charlotte van Emstede
Organisatie
Evenementenorganisatie
Urls
Datum:28 nov 2019 vanaf 20:15
Entree:5,00 euro

Locatie contactgegevens

E-mailadres: info@idealenfabriek.nl

Bezoekadres

Omschrijving: Beeldengalerij Het Depot
Adres: Arboretumlaan 4, 6703BD, Wageningen

Postadres

Adres: Arboretumlaan 4, 6703BD, Wageningen