Ontwikkeling van de Oostvaardersplassen

Lezing over de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen door Frans Vera.


In zijn lezing gaat Frans Vera in op het hoe en waarom van de Oostvaardersplassen én de controverses over het gebied. Het verhaal begint met het droogvallen van de polder in 1968 en het gesternte waaronder dit gebeurde: niemand wist hoe je een groot en vruchtbaar moeras in stand zou kunnen houden. Stap voor stap wezen spontane ontwikkelingen de weg voor de verdere ontwikkeling. Een belangrijke rol was er voor tienduizenden grauwe ganzen, die er uit heel Europa neerstreken om de rui van hun slagpennen door te maken, en grote, wild levende hoefdieren. Beiden spelen een essentiële rol in het natuurlijk functioneren van het ecosysteem. Met de grote wilde hoefdieren kwam ook de discussie over hoe die van nature leven en wat hun aantallen reguleert. Aan het eind van de lezing zal er voldoende ruimte zijn om hierover met Frans Vera in discussie te gaan
Organisatie
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging-KNNV, afd. Wageningen e.o.
Datum:16 nov 2017 vanaf 19:30

Locatie contactgegevens


Bezoekadres

Omschrijving: Bevrijdingskerk
Adres: Ritzema Bosweg 18, 6703AX, WAGENINGEN

Postadres

Adres: Ritzema Bosweg 18, 6703AX, WAGENINGEN