Natuurfietstocht

Natuurfietstocht o.l.v. Leny Huitzing (0317-417943/ 0614061898) door het Binnenveld, over de Grebbeberg naar Rhenen en via Achterberg terug. Dit is de fietstocht die we in mei hadden willen maken, maar door de regen niet door ging. Dus nu weer een kans. Tijdens de fietstocht schenken we aandacht aan de geomorfologie: de topografie van het landschap en hoe dat is ontstaan. We fietsen over recente afzettingen van de Rijn en vervolgens door een sneeuwsmeltwaterdal tegen de Grebbeberg op. Dan vervolgen we onze weg langs de noordrand van de Utrechtse Heuvelrug richting Veenendaal (Bergweg, Rhenen). Voor Veenendaal keren we terug om via het dekzandlandschap van Achterberg en door het Binnenveld Wageningen te bereiken. Verzamelen: 9.30 parkeerplaats Rijn-IJsselvakschool, Marijkeweg 20, Wageningen, net westelijk van de rotonde met de Kortenoord Allee. We streven ernaar ± 12.15 uur daar weer terug te zijn.Ingeval van twijfel over het weer rond 8.30 bellen met bovenstaand nummer of het wel of niet doorgaat.
Organisatie
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging-KNNV, afd. Wageningen e.o.
Datum:21 sep 2017 vanaf 09:30

Locatie contactgegevens


Bezoekadres

Omschrijving: Rijn-IJsselvakschool
Adres: Marijkeweg 20, 6709PG, WAGENINGEN

Postadres

Adres: Marijkeweg 20, 6709PG, WAGENINGEN