HET RENKUMSE ONZE LIEVE VROUWEKLOOSTER (1404-ca. 1580) EN DE GESCHIEDENIS VAN WAGENINGEN

De heer Jacques Tersteeg zal een lezing geven over het Renkumse O.L. Vrouweklooster en de geschiedenis van Wageningen.Op 18 juni 1596 draagt Oda van Cortenbach, de weduwe van Willem van Boeckholt, tijdens zijn leven drost van Wageningen, ten overstaan van de schepenen van de stad, aan de ‘conventualen van Renchem’ over “die huysinge ende hoffstadt, staende ende gelegen binnen Wageningen, van der Hoegerstraete bis tot die Nijwerstrate streckende”, die op dat moment reeds enige tijd door de Renkumse nonnen bewoond werd.

Over dit huis, dat gelegen was aan de huidige Herenstraat (tussen de Eerste en Tweede Kloostersteeg), en waar de laatste kloosterlingen van Renkum tot ca. 1630 vertoefden, zijn dankzij uitvoerig onderzoek van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland in de jaren ’90 veel bijzonderheden bekend geworden (zie: Wim Angenent, Wagvene 1000 Jaar Wageningen en omstreken, Wageningen 2008). Eén van de belangrijkste vondsten was een 16e-eeuwse muurschildering van het rond 1580 verwoeste Renkumse klooster, de enige tot nu toe bekende afbeelding.

Naast deze nauwe historische relatie tussen Renkum en Wageningen uit de nadagen van het Renkumse O.L.Vrouweklooster zijn er nog vele andere, oudere en jongere betrekkingen aan te wijzen, waarop de spreker nader hoop in te gaan.
Organisatie
Historische Vereniging Oud-Wageningen
Urls
Meer info
Datum:21 sep 2017 vanaf 20:00
Entree:2 euro Leden gratis

Locatie contactgegevens


Bezoekadres

Adres: Tarthorst 1, 6708HG, WAGENINGEN

Postadres

Adres: Tarthorst 1, 6708HG, WAGENINGEN