CSWO 50+""Viceroy's House"

Wanneer de laatste regent van India, Lord Mountbatten, de taak krijgt de transitie naar een onafhankelijke staat zonder Brits regentschap te overzien, ondervindt hij de strijd tussen de hindoes, moslims en sikhs, allen getroffen door deze monumentale verandering.1947. De Britse heerschappij in India is bijna ten einde. Koningin Victoria’s achterkleinzoon, Lord Mountbatten verhuist voor een periode van zes maanden met zijn echtgenote en dochter naar New Delhi. Als laatste onderkoning is het zijn taak de overgang naar onafhankelijkheid van het land te overzien. Al snel breekt geweld uit tussen de hindoes, moslims en sikhs, iets dat ook grote invloed heeft op de levens van de vijfhonderd personeelsleden in het paleis van de onderkoning.
Organisatie
Platform Wageningse Ouderen
Urls
Meer info
Datum:21 sep 2017 vanaf 14:00
Standaardprijs:7,00 euro

Locatie contactgegevens

Naam: Jan Mars
Mobiel nummer: 0651911538
E-mailadres: secretaris@cswo.org