Cursussen Frans bovenbouw niveau 4/5/6/7

Cursussen Frans bovenbouw in Ede en Wageningen niveau 4/5/6/7

Deze cursussen zijn bedoeld voor cursisten die niveau 3 (of tussenniveau 3a) hebben gevolgd of voor hen die reeds enige kennis van het Frans hebben, bijvoorbeeld vroeger 4 jaar Frans op school

.
Organisatie
Alliance Française Ede-Wageningen
Urls
Meer info
Voor welke leeftijd:Volwassenen
Voor welk opleidingsniveau:leerlingen bovenbouw havo/vwo
Toelichting doelgroep:Volwassenen in de regio Ede-Wageningen en Gelderse Vallei die hun kennis van de Franse taal willen uitbreiden en/of verbeteren.
Toelichting soort cursus:Taalcursussen Frans voor gevordenden en vergevordenden.
Doel van de cursus:Het aanleren van praktische taalvaardigheden, die de cursist in staat stellen een al dan niet eenvoudige conversatie te voeren. Verbetering van de lees-en spreekvaardigheid. Verdieping van de grammatica.
Niveau cursus:voortgezet onderwijs
Afronding:
  • toets binnen de opleiding
  • geen examen
Programma:Avondlessen 24 lessen van vijf kwartier. Start 23 september 2019. Bij een gering aantal aanmeldingen wordt deze cursus in Ede (maandagavond) óf in Wageningen (dinsdagavond) gegeven.
Docent, begeleider:Mw de Graaff-Leguay, mw Kort-Nerincx, mw Lhuissier-Bordais, mw Postma, mw Vissia-Wichers
Toelichting materiaal:tekstboek: Cest bien ça 2 herziene versie tweede druk ISBN 978-90-01-40291-4 kosten: ca € 40 plus oefenboek ISBN 978-90-01-40292-1 kosten: ca € 40
Toelichting theorie praktijk:In de lessen wordt geoefend om een conversatie te voeren in praktische situaties. In de hogere niveaus wordt gediscussieerd over actuele onderwerpen. Steeds blijft er aandacht voor de grammatica.
Werkwijze:
  • klassikaal onderwijs
  • kleine (studie)groepen
Begeleiding door:professionals
Benodigd materiaal voor de cursus:boeken
Verhouding theorie praktijk:50% theorie 50% praktijk
Aantal bijeenkomsten:24
Tarieven/kosten:200,00 euro
Toelichting kosten:Kosten zijn exclusief boeken.
Betalingsmogelijkheden:automatische incasso
Minimum aantal deelnemers:8
Maximum aantal deelnemers:15
Toelatingseisen / voorwaarden voor deelname:Ja
Eisen vooropleiding:
  • HAVO
  • VWO
Toelichting toelatingseisen:Niveau 3 of 3a
Aanmelden en vervolgprocedure:Bij de cursuscoördinatrice.

Aanmelden voor

Datum:24-09-2019

Locatie contactgegevens

Naam: VAM Lhuissier-Bordais
Telefoonnummer: 0317-420090
E-mailadres: cursus.edewageningen@afpb.nl

Bezoekadres

Omschrijving: In Wageningen worden de lessen op dinsdagavond gegeven in SG Pantarijn, Hollandseweg 11. In Ede worden de lessen gegeven op maandagavond in De Open Hof, Hoflaan 2.
Adres: Hollandseweg 11, 6706KN, Wageningen

Postadres

Adres: de Hoef 59, 6708DD, Wageningen

Extra contactgegevens

Naam: VAM Lhuissier-Bordais
Telefoonnummer: 0317-420090
E-mailadres: cursus.edewageningen@afpb.nl

Bezoekadres

Omschrijving: In Wageningen worden de lessen op dinsdagavond gegeven in SG Pantarijn, Hollandse weg 11, 6709 KN. In Ede worden de lessen gegeven op maandagavond in de Open Hof, Hoflaan 2, 6715 AJ. Bij een klein aantal aanmeldingen worden deze cursussen alleen gegeven in Ede óf in Wageningen.
Adres: Hoflaan 2, 6715AJ, Ede

Postadres

Adres: de Hoef 59, 6708DD, Wageningen