Wageningen: stad met twee havens

Een tentoonstelling over de Rijnhaven en de Binnenhaven van Wageningen. Centraal staat de geschiedenis van onze Rijnhaven, die dit jaar precies 300 jaar bestaat.


Door de eeuwen heen heeft de Rijn een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Wageningen. Ver vóór onze jaartelling maakten de Bataven en de Romeinen er al gebruik van. Toen Wageningen stadsrechten kreeg (1263) lag de stad direct aan de Rijn. Tot circa 1450 stroomde de rivier tot vlak langs de stadsmuren. Maar toen de rivier zich geleidelijk naar het zuiden verplaatste, gaf hertog Karel V toestemming om de strang (lamme arm) van de Rijn te verdiepen.

Aanleiding voor de aanleg van een nieuwe en behoorlijke haven ontstaat als de Grebbedijk is doorgebroken. Bij het herstel van de dijk wordt meteen een havenkom gegraven, die in 1717 wordt opgeleverd.

Wageningen lag in de 18e eeuw nog op internationale vaarroutes. De stad had het alleenrecht voor een vervoersdienst over het water tussen Rotterdam en Duisburg. Vanaf 1876 worden stoombootdiensten van de ‘Wageningen’ gemeld, later ook van de schroefstomer ‘De Batauwer’. Tegenwoordig leggen hier heel wat zwaardere schepen aan. Men telt nu een totale overslag van 1,5 miljoen ton per jaar.

Met zijn 850 meter lange havenkanaal wordt Wageningen gerekend tot een belangrijke binnenvaarthaven aan de Neder-Rijn. Jaarlijks leggen hier 1600 tot 1800 schepen (van 200 ton tot maximaal 5.000 ton) aan met hun grondstoffen.

In 1726 krijgt Wageningen zijn tweede kanaal, een verbinding met Veenendaal, via een kanaal op de Grift. Het kanaal werd vooral gebruikt voor het vervoer van turf en andere handelswaar tussen beide plaatsen. Het meest zuidelijke deel krijgt de naam Binnenhaven; deze loopt tot de huidige kruising Troelstraweg-Costerweg. Daar verbreedde het kanaal zich tot een zwaaikom met een kleine loswal.

Vóór er in 1920 een busdienst kwam tussen beide plaatsen, fungeerde de vaarweg ook als passagiersdienst. Vooral als het markt was in Wageningen. Dat kostte wel drie uur varen, maar dan hàd je ook wat!
Organisatie
Museum De Casteelse Poort
Urls

Tentoonstellingsperiode

Van:21-05-2017
Tot:22-10-2017
Bijzonderheden openingstijden:dinsdag t/m vrijdag: 11.00 – 17.00 uur zaterdag en zondag : 13.00 – 17.00 uur
Entree:Volwassenen € 4,00 Kinderen van 6 t/m 12 jaar € 1,50 Museumkaarthouders gratis Vrienden van het museum gratis gratis gratis

Locatie contactgegevens

Telefoonnummer: 0317-421436
E-mailadres: info@casteelsepoort.nl

Bezoekadres

Omschrijving: Museum De Casteelse Poort
Adres: Bowlespark 1A, 6701DN, WAGENINGEN
Opmerkingen: Openingstijden di - vrij 11:00 - 17:00 uur / za en zo 13:00 - 17:00 uur
Toegankelijk voor personen met een beperking: Ja

Postadres

Adres: Bowlespark 1A, 6701DN, WAGENINGEN