Digitaalhuis Wageningen

Het (Digi)Taalhuis is voor iedereen in Wageningen die beter wil leren lezen of schrijven. Of beter wil leren rekenen. Of digitaal vaardig wil worden. Kom naar het spreekuur om te bespreken wat u leren wilt en wat daarvoor nodig is.Spreekuur Digitaalhuis:
Elke dinsdag van 18.00 tot 20.00 uur.
Elke donderdag van 15.30 tot 17.30 uur.

Voor het spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. U komt alleen of samen met iemand die u er graag bij heeft. Op het spreekuur wordt u ontvangen door een getrainde vrijwilliger. Samen bespreekt u wat u leren wilt en wat daarvoor nodig is.
Organisatie
Digitaalhuis Wageningen
Urls
(Digi)Taalhuis Wageningen
Doelgroep:
 • anderstaligen
 • laaggeletterden
 • mensen met leerproblemen
 • niet-digivaardigen
Onderdelen aanbod:
 • computer
 • onderzoek taalvaardigheid
 • lesmateriaal
 • rekenen
 • lezen
 • spreken
 • schrijven
 • luisteren

Locatie contactgegevens

Naam: Liz Spit / Anneke Catsburg
Telefoonnummer: 0317-466888
E-mailadres: digitaalhuis@bblthk.nl

Bezoekadres

Adres: Stationsstraat 2, 6701AM, Wageningen
Toegankelijk voor personen met een beperking: Ja
Voorzieningen voor personen met een beperking: ITS is toegekend

Postadres

Adres: Stationsstraat 2, 6701AM, Wageningen