Natuurwandeling in de Wageningse Eng

Natuurwandeling in de Wageningse Eng met Ada Parlevliet (0317-880128) van 9.30 – 12.00 uur. De Wageningse Eng ligt op de westflank van de Veluwe. Basis van het reliëfrijke landschap van de Eng werd gelegd tijdens de voorlaatste ijstijd (het Saalien, 200.000 tot 125.000 jaar geleden). Een gletsjer drong de Gelderse Vallei binnen en zo ontstonden de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Hoogteverschillen in de Eng zijn aanzienlijk. Glooiend karakter wordt nog versterkt door een breed droogdal, dat naar het westen loopt. De Dolderstraat volgt het laagste deel van dit dal. De Eng is een fijn wandelgebied – dicht bij de stad – met fraaie uitzichtpunten. We verzamelen om 9.30 uur bij het parkeerterrein van Sportpark “De Zoom”, Zoomweg , 6704 PE Wageningen. Om 12.00 uur zijn we daar weer terug.


Ingeval van twijfel over het weer rond 8.30 uur bellen met bovenstaand nummer of het wel of niet doorgaat.
Organisatie
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging-KNNV, afd. Wageningen e.o.
Urls
Meer info
Datum:18 feb 2016 vanaf 09:30
16 nov 2017 vanaf 09:30
Product momenteel beschikbaar:Nee

Locatie contactgegevens


Bezoekadres

Omschrijving: Sportpark de Zoom
Adres: Zoomweg 4, 6704PE, WAGENINGEN

Postadres

Adres: Zoomweg 4, 6704PE, WAGENINGEN