Groeienderwijs! Cursus voor ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar

In deze cursus leer je hoe je je kind en jezelf kunt helpen terwijl je kind zelf in de luwte kan blijven. Je kind mag leren via jou.Je krijgt kennis, nieuwe inzichten en doet praktische ervaringen op rondom de volgende thema’s:

- Systemisch kijken en handelen naar de behoeften van alle gezinsleden
- Hoe geef je in je gezin invulling aan eigen plek, steun, bescherming, voeding en begrenzing.
- Anders kijken en luisteren naar en reageren op lastig of terugkerend gedrag (vanuit Prikkelverwerking / sensorische integratie en systemische context)
Organisatie
Sterker Samen : Voor gevoelige kinderen en hun ouders
Urls
Groeienderwijs
Voor welke leeftijd:Volwassenen 22-54 jaar
Toelichting doelgroep:Groeienderwijs is er voor ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar
Waar wordt de begeleiding geleverd:bij ons
Werkwijze:Groeienderwijs is een cursus over de volgende onderwerpen: • basisbehoeftes • prikkelverwerking • Lastig gedrag, hoe ga je er mee om Je krijgt zowel theorie als praktische oefeningen. Je gaat bijvoorbeeld ervaren wat helpt om je rust en ruimte te bewaren voor je kind(eren) en voor jezelf, hoe je je eigen kracht kunt aanspreken en hoe je je kind kunt helpen om te gaan met prikkels uit de omgeving. Na elke keer ontvang je een mail met inspirerende en praktische ideeën voor thuis. Hiermee kun je samen met je kind(eren) direct vorm geven aan de basisbehoeftes in je gezin. Deze cursus start meerdere keren per jaar. Kijk voor precieze data op www.sterkersamen.com
Beoogd eindresultaat:Meer ontspanning, plezier en balans in je gezin.
Duur:1
Kosten:€ 350,- Vergoeding is mogelijk Indien er een doorverwijzing is van jeugdconsulent, huisarts of schoolarts.
Datum:18 jan 2020 vanaf 09:30
Aanmelden via internet:
Aanmelden:Aanmelden kan via www.sterkersamen.com
Bijzonderheden:1 dag van 10.00 tot 17.00 en 1 avond van 19.30 tot 22.00 Locatie: Grintweg 324 in Wageningen Start meerdere keren per jaar

Locatie contactgegevens

Naam: Karien van Gijn
Mobiel nummer: 0653567784
E-mailadres: karien@sterkersamen.com

Bezoekadres

Adres: Grintweg 324, 6704AS, Wageningen

Postadres

Adres: Grintweg 324, 6704AS, Wageningen