Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging-KNNV, afd. Wageningen e.o.

Vereniging voor veldbiologie, actief bezig met natuurbeleving, natuurstudie,natuurbescherming.


Activiteiten worden aangekondigd in de plaatselijke pers.
De KNNV afdeling Wageningen kent verschillende werkgroepen met specifieke interesses: insecten; vogels; vleermuizen; korstmossen, mossen, paddenstoelen; planten; nachtvlinders; vlinders en libellen.
Urls

Hoofdcontactgegevens

E-mailadres: secretaris@wageningen-eo.knnv.nl