Stichting Rumah Kita Zinzia Zorggroep

Rumah Kita is een verpleeghuis en verzorgingshuis in één

. Het biedt wonen, zorg, behandeling en welzijn aan Indische en Molukse ouderen. De locatie Rumah Kita beschikt over 100 verzorgingshuisplaatsen en 60 verpleeghuisplaatsen. Ook is er de mogelijkheid om mensen voor kortere duur op te nemen. Door de gunstige ligging, dicht bij het centrum van Wageningen, staat Rumah Kita midden in het maatschappelijk leven.
Samenwerkingspartner:Verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord Zinzia Zorggroep
Urls
Geleverde zorg:onbekend
Aanvullende zorg:onbekend
Vaste contactverzorgende:onbekend
Indicatie noodzakelijk:onbekend
Toegankelijkheid:onbekend
Faciliteiten:onbekend
Logeermogelijkheid:onbekend
Aanmeld- en vervolgprocedure:Zie organisatiewebsite.
In te kopen met Persoons gebonden budget (PGB):onbekend

Hoofdcontactgegevens

Telefoonnummer: 0317-490900
E-mailadres: rumahkita@zinzia.nl

Bezoekadres

Adres: Plein 15 Augustus 1, 6708AL, Wageningen

Postadres

Adres: Postbus 147, 6700AC, Wageningen