Platform Wageningse Ouderen

Stichting Platform Wageningse Ouderen

De Stichting "Platform Wageningse Ouderen" is de opvolger van CSWO

. De stichting heeft 14 aangesloten organisaties.
Doelstelling
Algemene belangenbehartiging voor senioren in de gemeente Wageningen en zo nodig in regionaal verband en het ontplooien van activiteiten ten behoeve van alle Wageningse senioren
Samenwerkingspartner:Senioren Wageningen, kbo-pcob Wageningen
Urls
Meer info
Voor welke leeftijd:55+
Werkwijze:Het volgen van het gemeentelijk ouderenbeleid en het zonodig daarop reageren. Via de media aandacht vragen voor actuele kwesties m.b.t. ouderen. Regelmatige gesprekken met de wethouder die de portefeuille ouderenzaken beheert. Contact onderhouden met leden van de Adviesraad Samenleving die de senioren vertegenwoordigen. Contacten onderhouden met politieke partijen in de Wageningse gemeenteraad.

Hoofdcontactgegevens

Naam: Jan Mars
Mobiel nummer: 0651911538
E-mailadres: secretaris@cswo.org