St. Johannes de Doper Geboorte Verrijzenis des Heren

Johannes de Doper Geboorte/Verrijzenis des Heren

De parochie wil een werkelijk christelijke gemeenschap van gelovige mensen zijn, staand in de katholieke traditie, met een open houding naar de stad om ons heen en de snel veranderende wereld waarin wij leven

. Samen met onze pastores en de vele vrijwilligers proberen we door een breed scala aan activiteiten en diensten te werken aan de opbouw van onze parochie en er zorg voor te dragen dat het evangelie van Jezus Christus in Wageningen in woord en daad gestalte kan krijgen.
Gerelateerd aan:Diaconaal WMO Platform Wageningen (DWPW)
Urls
Johannes de Doper Kerk

Hoofdcontactgegevens

Telefoonnummer: 0317-747111
E-mailadres: info@pztb.nl

Bezoekadres

Omschrijving: Johannes de Doper Geboorte/Verijzenis des Heren
Adres: Bergstraat 17, 6701AB, Wageningen
Opmerkingen: Openingstijden: Maandag t/m donderdag, 10.00-11.30 uur Dinsdag, 14.00-15.30 uur


Producten